Spominki naj ne bodo lovilci prahu

Na javni natečaj Razvojne agencije Kozjansko za izbor najboljših turističnih spominkov območja »Wellness 3 plus« je prispelo preko 100 predlogov. Med prispelimi predlogi je bilo 59 predlogov iz slovenskega projektnega območja in 49 iz hrvaškega projektnega območja.Tako dobra udeležba je presegla pričakovanja organizatorja natečaja, bila pa je tudi veliko presenečenje za strokovno komisijo. Tudi paleta tehnik in gradiv je prikazala precejšnjo mero inovativnosti in prepoznavanje tradicije.

Z natečajem  smo na Razvojni agenciji Kozjansko želeli pridobiti kakovostne spominke, ki celovito predstavljajo celotno območje natečaja, ki ga označuje ponudba dobrega počutja oz. wellness. Z natečajem smo spodbudili zanimanje za ustvarjanje inovativnih spominkov, ki ponujajo priložnost za temeljni ali dodatni vir dohodka. Strokovna komisija je bila nad odzivom natečaja v primerjavi z drugimi krajevnimi,regionalnimi in nacionalnimi ocenjevanji zelo navdušena.

Tričlansko strokovno komisijo so sestavljali:

  • prof. dr. Janez Bogataj, vodilni strokovnjak s področja spominkarstva v Sloveniji,
  • dr. Vito Hazler, izredni profesor na Etnološki fakulteti v Ljubljani in predstojnik oddelka,
  • mag. Andrej Dular iz Slovenskega etnografskega muzeja.

Komisija je spominke glede na njihovo kvaliteto izdelave, izvirnost, funkcionalnost in dediščinsko vrednost razdelila v štiri skupine.

V 1. skupino je strokovna komisija uvrstila le 10 izbranih izdelkov, izbranih izmed širšega nabora najboljših spominkov. Izbrala je tiste, ki v enem najbolje združujejo vse bistvene kriterije. So funkcionalni, tehnično in  estetsko dovršeni ter izvirni. Izdelki so kakovostni in so prepoznavni v okolju iz katerega izvirajo.

2. skupina predstavlja širši izbor najboljših izdelkov. Izdelki vsebujejo večino izmed bistvenih kriterijev.

V 3. skupino so spadali izdelki, ki so zadostili le nekaterim kriterijem strokovne komisije, vendar bi z dodelavo in z nekaterimi izboljšavami to lahko bili dobri spominki.

V 4. skupino je strokovna komisija uvrstila tiste spominke, ki tehnološko, funkcionalno ali estetsko ter idejno niso dovršeni ali ustrezni. Kljub temu, da so ideje nekaterih zelo zanimive in da bi velika večina od njih lahko našla kupce med obiskovalci, le-ti niso zadostili kriterijem in miselnosti strokovne komisije.

V prihajajočih mesecih bodo spominki na ogled na priložnostnih turističnih prireditvah, ki bodo potekale na projektnem območju.