Predstavitev na sejmu CroTour v Zagrebu

Območje Wellness 3 plus se je dobro predstavilo hrvaški javnosti na sejmu CroTour v Zagrebu.

Sejem CroTour je potekal v času med 14. in 17. aprilom 2010, v prostorih Zagrebškega velesejma v Zagrebu. Na razstavnem prostoru so se skupaj predstavili partnerji v projektu Wellness 3 plus, in sicer območja Dravinjsko, Obsotelje in Kozjansko ter Krapinsko-zagorska županija, kot hrvaški partner v projektu.

Bogata turistična ponudba projektnega območja je bila predstavljena skozi tri tematske sklope: aktivne počitnice, doživetje narave in gastronomije ter skozi doživetje kulturne ponudbe. Vsak dan sejma smo poskrbeli, da so jih obiskovalci kar najbolje spoznali.