Zaključna novinarska konferenca čezmejnega projekta Wellness 3 plus

Razvojna agencija Kozjansko je 20. 11. 2009 s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta »Razvoj čezmejne wellness destinacije s povezovanjem podeželskih produktov«, katerega smo na kratko poimenovali »Wellness 3 plus«.

V okviru projekta je bilo v preteklem obdobju že izvedeno izobraževanje za lokalne turistične vodnike destinacije in izpeljana študijska tura po destinaciji poimenovana Od pradavnine do vesoljskih poletov. Ponudba destinacije se je predstavila na štirih mednarodnih turističnih sejmih in sicer na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, na sejmu Cro Tour v Zagrebu, na sejmu Gast v Splitu in na Turistični borzi v Berlinu. Izdelan je bil pilotni modela trženja destinacije wellness 3 plus, kot osnova za izdelavo Integralnih turističnih produktov destinacije ter promocijski material turistične ponudbe.

V okviru projekta je bil v začetku leta 2012 objavljen natečaj Spominek destinacije wellness 3 plus. Do 15. februarja 2012 je na sedež Razvojne agencije Kozjansko prispelo 108 pomičnih spominkov. Med temi jih je 59 prispelo iz slovenskega in 49 iz hrvaškega projektnega območja. Ocenjevanje spominkov, ki je potekalo 1. marca 2012, je izvedla tri članska strokovna komisija, ki so jo sestavljali prof. dr. Janez Bogataj, dr. Vito Hazler in mag. Andrej Dular.

Strokovna komisija je spominke, glade na njihovo kvaliteto izdelave, izvirnost, funkcionalnost in dediščinsko vrednost razdelila v štiri skupine.

V 1. skupino je bilo uvrščenih 10 »zmagovalni« izdelkov, ki v enem najbolje združujejo vse bistvene kriterije. So funkcionalni, tehnično in  estetsko dovršeni ter izvirni. Izdelki so kakovostni in so prepoznavni v okolju iz katerega izvirajo.

  1. Cokle, avtorja Martina Mumlja
  2. Papirne simfonije, avtorice Anje Videc
  3. Pekač za jabolka, avtorice Mihaele Jezernik
  4. Piščalka zanjo in zanj, avtorja Jožeta Oniča
  5. Piščalka ptičja hišica, avtorja Jožeta Oniča
  6. Škatlica za dušo, telo in duha, avtorice Rosande Ploštajner
  7. Wellness 3 plus zeliščno razvajanje, avtorice Andreje Stankovič
  8. Aroma škaf,  “KERA – TIMS” Proizvodnja keramike in trgovina
  9. Krapinek, avtorice Biserke Svedružić
  10. Trinožnik, lončarja Ivana Kovačića

Nagrajeni izdelke bo moč videti in tudi kupiti v TIC-ih projektnega območja.

24. in 25. marca je na Razvojni agenciji Kozjansko potekalo izobraževanje za Kolesarske vodnike destinacije wellness 3 plus, ki ga je izvedela Sekcije za turno kolesarstvo, Planinske zveze Slovenije. Predavatelji so 12 bodočih kolesarskih vodnikov seznanili z osnovami vodenja in varnostjo skupin, opremo kolesarja, s kolesarskimi potmi ter varstvom narave, z osnovami orientacije ter načrtovanjem ture in tehnikami vožnje, v katerih so se udeleženci preizkusili tudi v praksi.

V nedeljo 25. marca je sledila terenska tura na Resevno, ki so jo uspešno opravili vsi kolesarji.

Triletni projekt Wellness 3 plus, ki se izvaja v okviru Operativnega programa  IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in v katerem poleg RA Kozjansko sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, LTO Zreče – GIZ, Zagorska razvojna agencija iz Krapine in Krapinsko-Zagorska županija, se v mesecu marcu zaključuje. Skupna vrednost vseh izvedenih projektnih aktivnosti znaša 410.000 EUR, od tega znesek sofinanciranja v višini do 350.000 EUR.