Predstavitev območja na borzi ITB v Berlinu

V okviru Slovenske turistične organizacije se na borzi v Berlinu predstavlja tudi turistična ponudba območja občin Dravinjskega ter Obsotelja in Kozjanskega v okviru projekta »Wellness 3 plus« in pod okriljem Razvojne agencije Kozjansko.

Slovenija na stojnici izpostavlja zeleni turizem kot svojo veliko konkurenčno prednost in v tem kontekstu je turistična ponudba območja občin partneric v projektu zelo zanimiva tako za novinarje kot za ostale obiskovalce.

Slovenski razstavni prostor in tudi stojnico Razvojne agencije Kozjansko so obiskali tudi številni visoki gostje, med drugimi generalni sekretar svetovne turistične organizacije dr. Rifaj, ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radič, generalni direktor Direktorata za turizem Marjan Hribar, številni novinarji in drugi pomembni gostje.

Vsi so izrazili tudi zanimanje za našo ponudbo in aktivnosti povezane z zelenim turizmom. Izrazili so zavedanje, da je turizem pomembna gospodarska panoga, ki spodbuja skladen regionalni in lokalni razvoj in pomembno vpliva na razvoj zelene ekonomije.

Borza ITB Berlin letos poteka že petinštiridesetič. V 26 dvoranah se na 160 m2 predstavlja 11.163 razstavljavcev iz 188 držav.

Nemški turisti v Sloveniji predstavljajo zelo pomemben trg in zasedajo 11 % delež v turističnem prometu. Med njimi je največ zanimanja za zdravilišča z vzporedno dopolnilno, zlasti zeleno naravnano ponudbo in zdravo lokalno gastronomijo. Najbolj cenijo neokrnjeno naravo, ki jim pomeni ključni motiv za prihod v Slovenijo.

Z vodjo predstavništva STO v Nemčiji so potekali pogovori o možnostih vključevanja specializiranih aktivnih in wellness počitnic z vključevanjem lokalne gastronomije, doživetja in kulture.