Projektni partneri

Vodeći partner

Razvojna agencija Kozjansko, www.ra-kozjansko.si

Partneri

Razvojna agencija Sotla, www.ra-sotla.si

Zagorska razvojna agencija, www.zara.hr

LTO Rogla-Zreče, GIZ, www.rogla-pohorje.si

Zagorsko-Krapinska županija, www.kzz.hr