O projektu

Prekogranično područje uz Sutlu, Kozjansko, Dravinjsko i Zagorsko-Krapinsko obiluje ponudom termalnih lječilišta čiji su nositelji veća turistička poduzeća. Lječilišta na tom području posjeti 150.000 turista godišnje. Ruralna sredina prekograničnog područja ne prepoznaje mogućnosti koje taj potencijal nudi. Cijelo područje se ponosi  jako dobro očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom i bogatom ruralnom ponudom (proizvodi zdrave prehrane, seoski turizmi, mogućnosti za provođenje slobodnog vremena, travarstvo, vinotočja, turističke vinske ceste, planinarenje, biciklizam).

Prisutan je problem nepovezivanja pojedinih ponuđača turističkih usluga na tom području, neprepoznatljivost ponude, pomanjkanje znanja o tome kako pojedine prilike u pravom obliku ponuditi tržištu – turistu koji dođe na to područje, prije svega radi „standardne“  ponude lječilišta. Slaba povezanost, neprepoznatljivost lokalnih robnih marki i neinovativnost ponuđača predstavlja globalnu nekonkurentnost. Na temelju identificiranih slabosti, nužno je jačanje povezivanja i suradnje kod zajedničkog planiranja, oblikovanja integralnih turističkih proizvoda s višom dodanom vrijednošću za turista koji sve više zahtijeva i očekuje više od standardne ponude.

Pomoću atraktivnih i specijaliziranih integralnih wellnessa u ruralnoj sredini, postati ćemo trajno tražena i prepoznatljiva wellness 3plus destinacija koja će dopuniti standardnu ponudu lječilišta. Takvu vrstu ponude udružiti ćemo u tri tematska sklopa: aktivni odmor, doživljaj prirode i gastronomije te kultura, te jih preko novih integralnih turističkih proizvoda uključili u postojeću turističku ponudu područja, a sve s ciljem udruživanja i povezivanja ponude ruralnog područja u jednu cjelovitu, prekograničnu, srednjeevropsku wellness regiju koju ćemo prepoznati po specijaliziranoj, izvornoj i povezanoj 3 plus ponudi: aktivnog i zdravog odmora, doživljaja prirode i kulinarike te upoznavanju kulture.

Projekt predstavalja priliku za turističke ponuđače na ruralnom području za pridobivanje novih znanja o mogućnosti plasiranja svojih proizvoda i usluga, za podizanje njihove osvještenosti o danosti okoliša u kojem žive, priliku za postizanje više dodane vrijednosti, priliku za razvoj zajedničke uravnotežene ponude pod jedinstvenom prepoznatljivom tržišnom markom na cijelom prekograničnom području, povećanje prepoznatljivosti prekograničnoga područja kao ruralne wellness turističke destinacije.  S projektom ćemo osigurati protok turista, posjetitelja na cijelom području u vezi sa pojedinačnim ponuđačima na prekograničnom području. To ćemo moći osigurati  preko uspostavljanja sistema osvješćivanja i informiranja ponuđača na cijelom području te njihove dugoročne uključenosti u pripremu pojedinih programa turističke ponude ruralnog područja. Osigurati ćemo očuvanje i istovremeno oživljavanje kulturne i prirodne baštine prekograničnog područja, a kod stanovništva i turista veći osjećaj odgovornosti prema okolišu, našoj baštini i kakvoći života u prekograničnom području. Cilj je kvalitetna zajednička, međusobno usklađena kulturna i turistička ponuda, zajedničko oglašavanje, promocija i marketing srednjeevropske ruralne wellness destinacije.

Ciljne skupine projekta: ponuđači turističkih usluga na ruralnom  prekograničnom području,turisti, drugi posjetitelji prekograničnog područja, koji su gosti term, eko turisti kao turisti bodučnosti na području, lokalna zajednica i gospodari prirodne i kulturne baštine prekograničnog područja.